Polityka prywatności sklepu "LatającyŁosoś.pl"

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z zapoznaniem się treścią produktów oraz możliwością ich zakupu poprzez Serwis www.latajacylosos.pl, zwany dalej Serwisem.

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
Wydawnictwo Ireneusz Pałac
58-100 Świdnica, pl. św. Małgorzaty 8/6c
NIP 884-001-51-72
REGON 89050621000000

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (np. podczas podawania danych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia),
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (niezbędnych do realizacji procesu zakupowego poprzez Serwis, w tym np. do przechowywania informacji o produktach dodanych do Koszyka)
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu złożenia zamówienia.
6. Za realizację płatności za zamówienie wykonane w Serwisie odpowiada serwis Przelewy24.pl. Akceptując regulamin w trakcie płatności, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zawartych w plikach cookies również przez portal Przelewy24.pl.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.